Lyijy

Lapset ovat erityisen alttiita lyijyn haittavaikutuksille. Lyijyn pitoisuutta tutkitaan korujen lisäksi myös muista esineistä, joita lapset voivat helposti viedä suuhunsa.

Korujen osissa lyijyn määrän pitää olla pienempi kuin 0,05 p-%. Tämä koskee myös korujen muita kuin metallisia osia. Koruissa lyijyä voi esiintyä osana metalliseoksia tai epäpuhtauksina sekä esimerkiksi pigmenteissä. Kiellot koskevat tavallisten korujen lisäksi myös muun muassa lävistyskoruja, hiuskoristeita, kalvosinnappeja ja rannekelloja.

Lyijyä koskeva rajoitus on Reach-asetuksen liitteen XVII nimikkeessä 63.