EU Reach asetus

(EY) N:o 1907/2006 (REACH) liite XVII 27.

Nikkeliä sisältävien korujen osalta EU Reach -asetus sisältää erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat nikkelin käyttöä koruissa. Asetuksen mukaan koruista saa liuota alle 0,5 μg/cm2/viikko nikkeliä. Ensilävistyksiin raja on vielä tiukempi eli 0,2 μg/cm2/viikko

Nikkeli CAS-nro 7440-02-0 EY-nro 231-111-4 ja sen yhdisteet

1. Ei saa käyttää

a) missään ensiasennuskoruissa, jotka on tarkoitettu lävistettyihin korviin ja muihin lävistettyihin ihmiskehon osiin, ellei näistä ensiasennuskoruista vapautuvan nikkelin määrä ole alle 0,2 μg/cm2/viikko (migraatioraja);

b) ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitetuissa esineissä, kuten

  • korvakoruissa
  • kaulakoruissa, rannekoruissa ja ketjuissa, nilkkakoruissa ja sormuksissa
  • rannekellojen kuorissa, kellonranteissa ja soljissa
  • niittinapeissa, soljissa, niiteissä, vetoketjuissa ja metallisissa merkeissä, kun niitä käytetään vaatteissa,

jos vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on yli 0,5 μg/cm2/viikko;


c) edellä b alakohdassa luetellun tyyppisissä esineissä, kun niissä on nikkelitön pinnoite, ellei tämä pinnoite ole riittävä varmistamaan, että vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on enintään 0,5 μg/cm2/viikko esineen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden, käyttöajan aikana.


2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja esineitä ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä kyseisessä kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

3. Euroopan standardointikomitean (CEN) antamia standardeja on käytettävä testausmenettelyinä esineiden 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

Lähde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0552&from=FI