Nikkeli

Nikkeli vapaa tarkoittaa, että tuote ei sisällä nikkeliä tai nikkelin liukenevuus on alle 0,5 µg/cm2/viikko. Tällaiset tuotteet ovat turvallisia käyttää ihon kanssa eivätkä aiheuta allergisia reaktioita tai ihottumaa. 

Reach-asetus (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) on Euroopan unionin asetus, jonka tarkoituksena on edistää kemikaalien turvallista käyttöä ja vähentää niiden haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Asetuksen liitteessä XVII on lueteltu kemikaaleja, joille on asetettu erityisiä rajoituksia tai kieltäytymiä käytöstä.

Nimikkeessä 27 mainitaan nikkeli ja nikkeliyhdisteet, joille on asetettu rajoituksia koskien niiden käyttöä ihon ja hiusten kanssa kosketuksissa olevissa tuotteissa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi korut, rannekellot ja hiustenhoitotuotteet. Rajoitukset koskevat nikkelin pitoisuutta näissä tuotteissa, ja ne on asetettu sen perusteella, kuinka haitallisena nikkeli on ihmisille.

  • Korut, jotka ovat ihon kanssa kosketuksessa, kuten korvakorut, rannekorut ja rintaneulat.
  • Kylpy- ja saunatuotteet, kuten kylpykivet ja saunapatjat.
  • Muut iholle tai hiuksille tarkoitetut tuotteet, kuten kampaajan veitset ja partakoneet.

Ensiasennuskorujen tarkoitus on ehkäistä mahdollisia lävistyksen haittavaikutuksia, joten niiden materiaali ei saa aiheuttaa allergiaa. Ihokosketuksessa vapautuvan nikkelin määrän pitää olla ensiasennuskoruissa alle 0,2 µg/cm2/viikko.

Nikkeli (CAS-nro 7440-02-0, EY-nro 231-111-4) ja sen yhdisteet

1. Ei saa käyttää
a) missään ensiasennuskoruissa, jotka on tarkoitettu lävistettyihin korviin ja muihin lävistettyihin ihmiskehon osiin, ellei näistä ensiasennuskoruista vapautuvan nikkelin määrä ole alle 0,2 μg/cm2/viikko (migraatioraja);
b) ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitetuissa esineissä, kuten

  • korvakoruissa
  • kaulakoruissa, rannekoruissa ja ketjuissa, nilkkakoruissa ja sormuksissa
  • rannekellojen kuorissa, kellonranteissa ja soljissa
  • niittinapeissa, soljissa, niiteissä, vetoketjuissa ja metallisissa merkeissä, kun niitä käytetään vaatteissa,

jos vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on yli 0,5 μg/cm2/viikko;
c) edellä b alakohdassa luetellun tyyppisissä esineissä, kun niissä on nikkelitön pinnoite, ellei tämä pinnoite ole riittävä varmistamaan, että vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on enintään 0,5 μg/cm2/viikko esineen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden, käyttöajan aikana.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja esineitä ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä kyseisessä kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

3. Euroopan standardointikomitean (CEN) antamia standardeja on käytettävä testausmenettelyinä esineiden 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

Lähde: Reach asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501